DCIM100MEDIADJI_0121.JPG

Uređenje i prezentacija arheološkog nalazišta Medijana, Niš

Medijana, jedno od najznačajnijih arheoloških nalazišta u Srbiji, datovano je u period između III i V veka naše ere. Naselje je izgrađeno kao suburbana zona rimskog Naissus-a (današnjeg Niša), a istraživanja na njemu traju više od sto godina.

Generalno, u godinama istraživanja, projekti konzervacije, zaštite i prezentacije, nisu uvek bili u skladu sa potrebama ovog izuzetno važnog prostora, pa je javnost uglavnom ostala uskraćena u smislu mogućnosti posete iadekvatnog sagledavanja svih segmenata arheološkog i arhitektonskog blaga ovog nalazišta.

 

Kako bi se ovaj problem prevazišao, pokrenute su brojne aktivnosti kroz projekte uređenja i prezentacije, u kojima sam učestvovala na više različitih načina (projektovanje, izvođenje, menadžment, istraživanje, promocija i publikovanje).

Projekat br.1: „VRATA KONSTANTINOVE MEDIJANE“, projektovanje i izgradnja vizitorskog centra, 2011.

Projekat br.2: „IZGRADNJA ZAŠTITNE KONSTRUKCIJE NAD VILOM SA PERISTILOM“, menadžment projekta, 2013-2015.

Projekat br.3: „UREĐENJE I PREZENTACIJA STIBADIJUMA“, projektovanje, 2014.

Projekat br.4: „UNUTRAŠNJE UREĐENJE I PREZENTACIJA VILE SA PERISTILOM“, projektovanje.

Pored ovih projekata, intenzivno je rađeno i na promociji i prezentaciji arheološkog nalazišta i aktuelnih projekata.

Prvi put u istoriji ovog nalazišta javnosti su bili dostupni svi mozaici Medijane, po kojima je ona i najpoznatija u svetu i kod nas.

Pored učešća na međunarodnim konferencijama i publikovanih radova, održana su i brojna predavanja, a izložba „Naissus i Mediana“ obišla je Srbiju i region i izazvala veliku pažnju javnosti.