Elena Vasić

Arhitektura i nasleđe

Stupimo u kontakt

Dobitnica nagrade Europa Nostra i EU Grand-prix 2016. i granta European Heritage Stories 2019, koji dodeljuje Savet Evrope.  Veoma uspešna na poljima istraživanja, publikovanja i konzervacije u oblasti zaštite kulturnih dobara. Posvećena radu sa mladim ljudima i volonterizmu. Osnivač i upravitelj Fondacije arhitekta Aleksandar Radović i DE arhitektura studija.

više

Usluge

Restauracija

Višestruko nagrađivani stručnjak u zemlji i inostranstvu za inovativnost i doprinos očuvanju kulturnog nasleđa.

više

Arhitektura

Odgovorni projektant sa bogatim iskustvom u raznorodnim oblastima projektovanja, izvođenja i menadžmenta.

više

Edukacija

Predavač, trener i kreator edukativnih programa, publikacija i radionica, za decu, studente i odrasle.

više

Konsalting

Veoma bogato iskustvo stečeno u dinamičnom i promenljivom okruženju, na brojnim rukovodećim pozicijama i u direktnoj komunikaciji sa svim nivoima vlasti i  najrazličitijim institucijama i organizacijama, u zemlji i inostranstvu…

više