Studija zaštite Sokograda

Studija zaštite spomenika kulture „SOKOGRAD“ u opštini Sokobanja, nastala je na osnovu iskazanih potreba za definisanjem prioriteta i određivanjem smernica za izradu planske i projektno-tehničke dokumentacije u cilju zaštite, prezentacije i revitalizacije ovog nepokretnog kulturnog dobra, a na osnovu inicijative Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš i opštine Sokobanja.

Trenutno stanje spomenika kulture je izuzetno zabrinjavajuće. Konzervatorsko-restauratorski radovi već više decenija nisu izvođeni, a tekuće održavanje kompleksa ne sprovodi se redovno, niti organizovano. Kako bi se obezbedili uslovi za zaštitu i uređenje nepokretnog kulturnog dobra, potrebno je organizovati jedinstven i razvijen sistem upravljanja celim kompleksom i obezbediti uključivanje ovog prostora u razvojne planove opštine, regiona i Republike Srbije.

Prvi korak svakako predstavlja izrada prostorno-planske i urbanističke dokumentacije, ali tu spadaju i hitne intervencije na obezbeđivanju kritičnih delova objekata i kompleksa.

Sokograd, fotografija iz Studije, 1984.

Drugi korak je izrada i realizacija projekata konzervacije i restauracije arhitektonskih ostataka spomenika kulture, a zatim i detaljno uređenje i prezentacija.

Sokograd, fotografija iz Studije, 1969.

Sve gore navedeno treba da prati sistematičan i odgovoran prostup obezbeđivanju formalno-pravnih uslova za nesmetanu realizaciju planova i programa svih zainteresovanih strana.

Sokograd-tim za istraživanje i konzervaciju, fotografije iz studije, 1971.

Studija je nastala 2017. godine i sadrži: detaljne opise srednjovekovnog utvrđenja, istorijske podatke, hronološke analize, pregled prethodno izvedenih konzervatorskih radova, pregled dosupne dokumentacije, publikovanih radova, planova i tehničke dokumentacije, i dalje: svot-analizu, akcioni plan i planove i programe za buduće istraživačke i konzervatorske radove.