Zbornik radova: „Građevinski materijali i konzervatorsko-restauratorski postupci-MALTERI“

Povod za objavljivanje ove publikacije su referati koji su izlagani na Seminaru i radionici „Građevinski materijali i konzervatorsko-restauratorski postupci – MALTERI“, koji su dragoceni za konzervatorsku praksu. Seminar je organizovala Sekcija arhitekata Društva konzervatora Srbije, uz finansijsku potporu Ministarstva kulture i informisanja RS, u periodu od 07.10 – 11.10.2013, u Nišu, gde je domaćin bio Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš.

Urednice,

Danijela Mladenović i Elena Vasić Petrović

Download PDF