Katalog izložbe: „Prva velika obnova manastira Sv. Nikole u Kuršumliji“

Download PDF

UVOD

Stefan Nemanja, rodonačelnik loze Nemanjića i utemeljivač srpske srednjovekovne države, podigao je u XII veku dva manastira u današnjoj Kuršumliji, koja je u srednjem veku, verovatno zahvaljujući ovim svetinjama i njihovim “olovnim krovovima”, nosila naziv Bele Crkve. On je svakako jedan od najznačajnijih srpskih vladara i ujedno jedan od utemeljivača Srpske pravoslavne crkve, koja ga slavi kao Sv.Simeona Mirotočivog.

Manastir sa crkvom posvećenom Svetom Nikoli nalazi se na uzvišenom platou severno od ušća Banjske u Toplicu, dok je manastir posvećen Svetoj Bogorodici, lociran nizvodno, prema istoku, bliže mestu gde se Kosanica uliva u Toplicu.

Prema biografiji Stefana Nemanje, koju je napisao Sava Nemanjić, Sveti Nikola je prva među crkvama, koje je Nemanja podigao. Sagrađena je u periodu od 1158. ili 1162. do 1168., a u isto vreme nastala je i Bogorodičina crkva.

Ova dva hrama i njihove manastirske celine svakako se svrstavaju u najznačajnije srpske srednjovekovne spomenike kulture. U skladu sa tim zaštićeni su zakonom i kategorisani kao spomenici kulture od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju.

AUTOR