Katalog izložbe: „Naissus i Mediana“

Konstantin Veliki, na vrhuncu svoje moći u IV veku n.e. izgradio je velelepnim objektima rodni Nais (Naissus), podigavši ga time u sam vrh kasnoantičke civilizacije.

Njegov položaj u unutrašnjosti carstva, a opet na raskršću važnih puteva, učinio je da u određenom periodu koristeći prirodne resurse on dostigne visok stepen razvoja i da se raspline na okolna polja i brežuljke. Kao najznačajnije naselje u njegovoj blizini ističe se Medijana, koja u isto vreme doživljava svoj procvat.

U cilju sveobuhvatnijeg sagledavanja društvenih prilika ovog perioda i poboljšanja statusa nasleđa kasnoantičkog perioda, ova izložba predstavlja svojevrstan pokušaj sistematizacije dosadašnjih istraživanja i revalorizacije prezentovanih i manje poznatih kulturnih dobara.

Brojni ostaci arhitekture i puteva, akvadukti, cisterne i nekropole, prostiru se na čitavom području savremenog Niša injegove neposredne okoline i svedoče o njegovoj veličini i moći do današnjih dana. Rekonstrukcijom najznačajnijih urbanih i arhitektonskih elemenata i celina i njihove međusobne povezanosti dobija se jasnija slika o značaju nasleđa i potencijalu koji ono nosi.

Istraživanja ostataka arhitekture uvek prate i pokretni nalazi, važni za upotpunjavanje slike o vremenima i događajima, koji su obeležili period kasne antike, pa su najznačajniji od njih takođe deo prikazanog materijala u okviru izložbe „Naissus i Mediana“.

PDF katalog