Zbornik radova: „Osnovi konzervacije kamena“

Fondacija arhitekta Aleksandar Radović osnovana je 2016. godine radi trajnog čuvanja uspomene na lik i delo cenjenog arhitekte i konzervatora čije ime nosi.

Veliki deo svakodnevnice arhitekte Radovića, bio je usmeren na nesebičnu i svestranu podršku mladim ljudima, koji su tek kročili u svet konzervacije. Ideja da se kroz edukativne programe Fondacije nastavi ova plemenita i društveno-korisna aktivnost iz godine u godinu, privlači sve više i više pažnje.

Nakon dva međunarodna volonterska restauratorska kampa, koji su uspešno realizovani na Caričinom gradu u toku 2017. i u selu Gostuša 2018. godine, tokom avgusta meseca 2019. godine održana je i prva letnja škola konzervacije u Pirotu u Muzeju Ponišavlja.

Ova publikacija pruža uvid u osnove konzervacije kamena, kroz pregled relevantnih predavanja održanih u okviru teorijskog dela letnje škole, a za ovu priliku uobličenih u prigodne kratke tekstove, kao i kroz izveštaje o radu i konkretne primere primenjene metodologije i dobijenih rezultata. Takođe, još jedan od bitnih ciljeva jeste da se ukaže na važnost očuvanja predmeta i objekata izrađenih od kamena, te da se na jednom mestu predstave neki od ključnih problema i njihova moguća rešenja, kako za stručnjake, tako i za širu javnost.

Nasleđe je svuda oko nas i dostupno je svima. To je dobro, ali veoma često se iz razloga neznanja ili nedostatka pravih informacija, čak i sa dobrom namerom, na njemu čine nepopravljive greške.

“Osnovi konzervacija kamena”, kao mala, ali sadržajna publikacija, informativnog je karaktera i ima za cilj da na jednostavan način, kroz teoriju i praksu, prikaže kako se može postupati sa kamenim predmetima, koji su u ovom slučaju deo muzejske zbirke, kako bi se oni adekvatno zbrinuli i sačuvali za buduće generacije. Upravo to je bio i cilj letnje škole iz koje je ova knjižica proizašla, uključujući i drugi, važan aspekt, a to je saradnja sa institucijama kulture i ostvarivanje konkretne pomoći.

Slični principi mogu se primeniti i na pojedinačne manje objekte i spomenike koji se nalaze na otvorenom prostoru, u svom originalnom okruženju ili na izmeštenim lokacijama, a modifikovani i u kombinaciji sa brojnim drugim oblastima, mogu se primeniti i na zgrade i druge objekte građevinarstva u određenim slučajevima.

Download PDF