Prezentacija Pirotske tvrđave modernim tehnologijama i formiranje izložbenih postavki u Gornjem gradu

U okviru IPA projekta prekogranične saradnje sa Bugarskom, čiji je nosilac za Srbiju bio Grad Pirot, realizovan je veoma kompleksan projekat, koji je između ostalog imao za cilj i izradu dva elaborata:

A. Elaborat izložbenih postavki

B. Elaborat prezentacije tvrđave

Za realizaciju ovog posla bio je zadužen Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš, a koordinator svih poslova, a pored sklapanja samog ovog posla bila sam i autor koncepta i samih elaborata. Ujedno, rukovodila sam i nadzorom nad građevinskim i konzervatorsko-restauratorskim radovima u prvoj godini realizacije.

Oba elaborata izrađena su od strane odabrane grupe stručnjaka, a rezultati su bili i sledeći:

  • formiranje vizuelnog identiteta Pirotske tvrđave

 

  • prikupljanje i digitalizovanje materijala za prezentaciju tvrđave u okviru izložbenih postavki

  • izrada dizajna izložbenih postavki
  • izrada projekata enterijera svih prostora Gornjeg grada
  • izrada 3D modela (Rimski period, Srednji vek, XIX vek – period turske dominacije)

Preuzmite besplatno aplikaciju i aktivirajte virtuelne ture pomoću QR kodova: